تبلیغات
اورداپ - کامنت اورداپ - کامنت

اورداپ - کامنت

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

اورداپ - کامنت تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

انجمن های درسی و کنکوری


k o s a r از مازندران ١۶ دی ٩٣

 k o s a r   

آرامشى که الان دارم ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

مدیون مخاطب خاصى هستم ک ندارم
والا!!!
k o s a r ٢ دقیقه قبل
pakar ٢٨ دی ٩٣
بابک اوستا ٢٧ دی ٩٣
k o s a r ٢۶ دی ٩٣
شازده پگاه جوونم مهرداد زشتی از خودتونهافسانه جووونمیاسی آجی جووون
یاس من ٢۶ دی ٩٣
افسانه جوون777 ٢۶ دی ٩٣
♥♥mehrdad♥♥ ٢۶ دی ٩٣
اینقد که زشتی
پگاه2020 ٢۶ دی ٩٣
دمت گرم.
شازده کوچولو 70 ٢۶ دی ٩٣
لامصب عجب چیزیه ... نبودشم آرامش داره
k o s a r ٢۶ دی ٩٣
نه ندارم مهدی بجون عزیزم ندارماز تو انتظار نداشتم
*مهدی* ٢۶ دی ٩٣
واقعا نداشتی؟یا نداری؟
k o s a r ٢۵ دی ٩٣
دلناز تو چ گیری دادی ب مخاطب خاص نداشتم پونه
پونه. ٢۵ دی ٩٣
delnazjon ٢۵ دی ٩٣
مخاطب خاصصصصصصصصصصصصص
k o s a r ٢۵ دی ٩٣
ترسا دادشاه نه ندارم اصن داشته باشم باز ب تو چهشیما آجیاز ناصر یاد بگیرین ..خداروشکر یکی باور کردمحسن حالا ببینم چی میشهبهارم زیزی جونم ترنممم
__ترنم__ ٢۵ دی ٩٣
محسن؟
zizi joon ٢۵ دی ٩٣
بهاران80 ٢۵ دی ٩٣
**محسن** ٢۴ دی ٩٣
میخوای داشته باشی؟تجربه کن ضررنداره
naaser ٢۴ دی ٩٣
مخاطب خیلی خاص ندارنیقبول داریم شما ره
shima95 ٢۴ دی ٩٣
♥elena♥ ٢۴ دی ٩٣
دادشاه ٢۴ دی ٩٣
نداری
ترسابانو ٢۴ دی ٩٣
k o s a r ٢٣ دی ٩٣
ندارم دیگه والا ندارم ..چرا آدمو وادار میکنین قسم بخورم
delnazjon ٢٣ دی ٩٣
منظورم همون مخاطب خاصیه که تو راجبش حرف میزنییییییییییییی
فرهاد1842 ٢٣ دی ٩٣
واقعا
k o s a r ٢٣ دی ٩٣
شازده ب جون خودم ندارم بهار
بهار 31 ٢٣ دی ٩٣
شازده کوچولو 70 ٢٣ دی ٩٣
تو گفتی نداری منم باور کردم
k o s a r ٢٠ دی ٩٣
دلناااز منظورت کیه؟ بهااار آجی زینبممم منم دلم تنگیده بود براااات عسیسم مومو جوونی
momo124 ٢٠ دی ٩٣
کوثر جونم
zizi joon ٢٠ دی ٩٣
کوثر ابجی دلم برات تنگ شده بود
بهار456 ٢٠ دی ٩٣
delnazjon ٢٠ دی ٩٣
امان از این مخاطب های خاص که غایبن بیایییییییین دیگه ، یه خودی نشون بدین شمام
k o s a r ٢٠ دی ٩٣
امین مریمی
گل مریم ٢٠ دی ٩٣
امین5629 ١٩ دی ٩٣
k o s a r ١٨ دی ٩٣
ژالان جوونم
ژالان ١٨ دی ٩٣
زدی تو هدف/ لایک
k o s a r ١٨ دی ٩٣
فاطمه77 ١٨ دی ٩٣
k o s a r ١٨ دی ٩٣
محدثه جووونم راس میگیا ناصر ..اصن من آرامش ندارممریمی
گل مریم ١٨ دی ٩٣
naaser ١٨ دی ٩٣
درس مگه مخاطبت نی
___محدثه___ ١٧ دی ٩٣
k o s a r ١٧ دی ٩٣
آویسا آجی
♥avisa♥ ١٧ دی ٩٣
دقیقا
k o s a r ١٧ دی ٩٣
سحری
sahariii ١٧ دی ٩٣
والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
k o s a r ١٧ دی ٩٣
**ارسلان** ١٧ دی ٩٣
دمت گرم جیگرتووووو
آرشان ١٧ دی ٩٣
والا
♥♥mehrdad♥♥ ١٧ دی ٩٣
__stefan__ ١٧ دی ٩٣
k o s a r ١٧ دی ٩٣
پسربد ١٧ دی ٩٣
k o s a r ١٧ دی ٩٣
0دویگو0 ١٧ دی ٩٣
k o s a r ١٧ دی ٩٣
مرسی دوستان
پرنیاا ١٧ دی ٩٣
والا
momo124 ١٧ دی ٩٣
خوشتیپ60 ١٧ دی ٩٣
ای دمت گرم
k o s a r ١۶ دی ٩٣
.: Weblog Themes By Slide Skin:.