تبلیغات
اورداپ - ارسلان اورداپ - ارسلان

اورداپ - ارسلان

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

اورداپ - ارسلان تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.
صرفا جهت خنده صفحه sattar
sattar ۴ بهمن ٩۶
..................ارسلان......................

از جمله جوانان برومند دیار اورداپ ببودی که من جمله فسیلان هم محسوب بگشتی.....
بسیار مأخوذ به حیا مینومودی و جمله در سایت ساکت بنشستی و سرش به لاک خویش ببودی....
لیک گاها چنان شور و شعفی در وی شکل بگرفتی که پرده حیا بدریدی و از آن پرده زیر اندازی بساختی از برای خویش..
چونان تصویر پروفایلش همیشه زانوی غم به آغوش همی گرفتی و سکوتی بنمودی بسی خوفناک...

در دیارستان اورداپ من جمله عقلای سایت بودی ...لیک همیشه گوشه عزلت گزیدی و کلاس بگذاشتی و هیچ افتخار ندادندی از برای کامنتی بر پست کسی و لایکی بر نوشته شخصی...
غمی پنهان در وجود وی ببودی که چون جمله فسیلان اورداپ هجرت بکردندی و احدی از انان ظهور نکردندی...کس را قابل ندانستی که آن غم با وی بگفتی ...والله اعلم......
بعد سالی که انلاین بگشتی هماره سکوت بکردی و در اعماق آبهای اورداپ بشنا مشغول بگشتی....و نقل است که به مخ زنی بپرداختی....خدایش لعنت کناد......
تکیه کلام معروفی بداشتی (((نک...مارو بزرگوار)))که وقتی به بعض اهالی بگفتی....انشخص سر به بیابان همی گذاشتی و تلف بگشتی ز شدت شرم......
والله اعلم......
........................تاریخ : سه شنبه 1 اسفند 1396 | 12:52 ق.ظ | نویسنده : پینار | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.